Hoe werkt de Soulpath Quantum Resonance Card card?

Het volume van het lichaam bestaat voor ca. 90% uit water en bedraagt ca. 75% van het gewicht. Van nature is dit lichaamswater hexagonaal gestructureerd. Dit betekent dat de watermoleculen in het lichaam (in gezonde staat) vooral in zeshoekige gestructureerde vormen voorkomen. In een natuurlijke situatie biedt dit gestructureerde lichaamswater een beschermend vest tegen straling. Natuurlijke harmonische straling van de zon, de kosmos en aarde ondersteunt en versterkt deze beschermende functie.

De laatste 20 jaar heeft het lichaam te maken gekregen met een enorme toename aan onnatuurlijke straling afkomstig van wifi- en mobiele netwerken (3G, 4G en 5G Straling), zendmasten, hoogspanningsmasten en slimme meters. Deze Elektrosmog is niet-harmonisch en verstoort het gestructureerde lichaamswater, onze natuurlijke bescherming tegen straling. Hierdoor functioneert ons natuurlijk afweersysteem niet meer en raken we uit balans.

De gepatenteerde HQR-technologie in de Soulpath HQR Card creëert een harmonisch elektromagnetisch veld. Dit veld is specifiek afgestemd op de structuur van het water in elk organisme. Hierdoor kan de waterstructuur herstellen en worden eventuele effecten van de onnatuurlijke en niet-harmonische straling ongedaan gemaakt. Het harmonische veld heeft als hoofddoel om het natuurlijk afweersysteem terug te brengen naar de oorspronkelijk staat waardoor je beter beschermd bent tegen straling.

Bestaande anti-stralingsproducten zoals gsm-stickers of Shungite blokkeren de straling of Electronische apparaten creëren een elektromagnetisch veld met elektronica en de batterij als energie bron.

De Soulpath HQR Card is gemaakt van 100% natuurlijke materialen zonder elektronica. De kaart gebruikt de gepatenteerde HQR-technologie (Harmonic Quantum Resonator) en creëert een sterke natuurlijke bescherming tegen Elektrosmog om jou heen, altijd en overal.

Wat doet de Soulpath Qauntum Resonance Card voor je?

De Soulpath HQR Card beschermt jou tegen disharmonische straling en zorgt ervoor dat ook hoog sensitieve personen ondanks electrosmog goed kunnen slapen, meer energie krijgen, het onrustig gevoel verdwijnt, stress bestendiger worden en vele andere ongemakken kunnen ook verdwijnen.

Ouders ervaren dat baby’s en kinderen rustiger worden door het harmonische veld van de kaart.

Dit geldt ook voor huisdieren die stoppen met trillen, rustiger worden en met de kaart beter slapen.

De kaart kan ook lokale ongemakken verhelpen. Leg de kaart op een plek waar je een ongemak voelt en de kans is aanwezig dat deze verdwijnt. Probeer het zelf.

Heeft Elektrosmog effect op jou?

Een hoog sensitieve persoon (HSP) ondervindt direct negatieve effecten van Elektrosmog. Ze ervaren vele systemen zoals stress, hoofdpijn, maag- en darmklachten, een slechte nachtrust, gebrek aan energie en raken snel(ler) over prikkelt. Deze groep mensen is zich hierdoor vaker bewust van de nadelige effecten van onnatuurlijke straling.

De meeste mensen zijn zich echter niet bewust van de eventuele negatieve effecten van Electrosmog. De hoeveelheid en sterkte van deze onnatuurlijke straling is gedurende ons leven langzaam maar zeker toegenomen. Het sluipt er als het ware in. Door mensen te vragen of Electrosmog effect op hen heeft gaan ze nadenken over welke symptomen zij ervaren en of straling daar een rol in speelt.

Na het gebruik van de Soulpath HQR Card ervaren 9 op de 10 mensen een verandering. Vage symptomen nemen af en ze voelen zich overal beter. Dan pas realiseren ze zich dat ze schijnbaar toch last hadden van de Elektrosmog. De Soulpath HQR Card is hiermee ook een tool om indirect vast te stellen of Elektrosmog een effect op je heeft.

In feite zijn de positieve effecten van de kaart het tegenovergestelde van de negatieve effecten van Elektrosmog. Er zijn gebruikers die direct een verschil ervaren wanneer ze de kaart vasthouden terwijl andere gebruikers het verschil pas na 2-3 weken voelen. Dit is dan ook de reden wat wij een niet-goed-geld-terug garantie van 30 dagen hanteren.

Het effect van elektrosmog op het lichaam

Onderstaande afbeeldingen laten een voorbeeld zien van de verstorende effecten van Elektrosmog. Op de afbeelding die het niet-harmonische effect laat zien, zijn de waterstructuren oftewel je natuurlijke bescherming tegen straling gebroken. Op de afbeelding die het harmonische effect laat zien, zijn de waterstructuren hersteld en daarmee jouw natuurlijke bescherming tegen straling hersteld.

De HQR-technologie (Harmonic Quantum Resonator) in de kaart creëert een zeer krachtig harmonisch elektromagnetisch veld die sterker is dan de Elektrosmog. Dit harmonische veld bezit daarnaast ook het vermogen om de effecten van Elektrosmog ongedaan te maken door de waterstructuur in het lichaam te herstellen.

ZONDER KAART – NIET HARMONISCH EFFECT

ZONDER KAART – NIET HARMONISCH EFFECT

Onderzoeksresultaten van straling op het lichaam

Op onderstaande afbeeldingen zien we de verschillen in kristalvorming in speeksel bij blootstelling aan de straling van een mobiele telefoon zonder en met gebruik van de Soulpath HQR Card. De afbeelding die de kristalvorming zonder gebruik van de Soulpath Quantum Resonance Card laat zien dat, bij blootstelling aan straling van een mobiele telefoon, een verstoorde en niet-harmonische kristalvorming optreedt. Dezelfde belasting aan mobiele straling in combinatie met het gebruik van de Soulpath HQR Card, creëert een harmonisch en gestructureerde kristalstructuur. Zoals te zien is het verschil significant. Hetzelfde gebeurt met de structuur van je lichaamswater wat jouw natuurlijke bescherming tegen straling is.

ZONDER KAART – NIET HARMONISCH EFFECT

ZONDER KAART – NIET HARMONISCH EFFECT

Onderzoeksresultaten van elektrosmog op de plantjes

Om de invloed van niet natuurlijke straling voor het blote oog zichtbaar te maken is er een experiment uitgevoerd met ontkiemende plantjes. Het doel van dit experiment was de invloed van Elektrosmog op de ontwikkeling van de plantjes te onderzoeken. Er is gewerkt met twee opstellingen, beide opstellingen werden blootgesteld aan de straling van een digitale draadloze (DECT) telefoon. De omstandigheden waren in beide opstellingen hetzelfde, behalve dat in één opstelling de Soulpath HQR Card naast de telefoon was geplaatst.

Na 6 dagen is het verschil aan kiemresultaten duidelijke zichtbaar. Zoals te zien op de foto zijn er in de opstellingen zonder de Soulpath HQR Card slechts 2 zaden gekiemd, dit in tegenstelling tot de opstelling met de Soulpath HQR Card, waarbij 9 zaden zijn ontkiemd.

Naast het feit dat in de opstelling met de Soupath HQR Card meer zaden zijn ontkiemd, zien de zaailingen er ook groener en gezonder uit. Dit laat zien dat, ondanks de gelijke omgevingsomstandigheden, de negatieve straling van de DECT-telefoon een ongunstig effect heeft op de ontwikkeling en groei van plantjes. Een effect dat geneutraliseerd wordt door de HQR-technologie in de Soulpath HQR Card.

DAG 3

DAG 6

Onderzoek naar energievelden rondom het lichaam

Eén van de kenmerken van een gezond en sterk energieveld rondom een levend organisme is dat deze volledig omvattend en gelijkmatig verdeeld is. Dit is echter niet het geval bij de eerste twee personen (links en midden) op de afbeelding. Beide energievelden zijn verzwakt en niet-harmonisch; er zitten gaten in het veld en het veld heeft een onregelmatig en ongeordend verdeling. De derde (rechts) persoon laat het energieveld zien bij gebruik van de Soulpath HQR Card met HQR-technologie. Dit energieveld is sterk, allesomvattend en gelijkmatig verdeeld. Kortom: harmonisch.

De foto’s zijn gemaakt met een GDV-camera.

Hoe de kaart werkt

Op de buitenzijden van de kaart staan symbolen en deze geven aan welke zijde een energetische werking heeft en welke zijde juist een kalmerende. De zijde met de pijlen draagt een met de klok mee draaiende energie welke een stimulerende en energetische kracht bezit als je deze zijde naar je lichaam richt. De zijde met de lussen draagt een energie tegen de klok in. Deze zijde heeft een kalmerend en rustgevend effect op het lichaam.

Geef een extra boost met de Soulpath Quantum Resonance Card

Verschillende tests hebben aangetoond dat het vasthouden van de metalen strips aan de zijkanten van de kaart de effectiviteit van de Soulpath HQR Card kan verbeteren. Het lichaam genereert zelf een aantal millivolt, (een lichaamscel tussen 50 en 90 millivolt. Deze energie versterkt de werking van de HQR-technologie (Harmonic Quantum Resonator) wanneer de metalen strips wordt aan geraakt. Houd de kaart tussen je vingers bij een uit balans geraakte plaats van je lichaam, hierdoor geef je het lichaam op die plek een extra boost.

ZO WERKT DE KAART ENERGETISCH

ZO WERKT DE KAART KALMEREND

Nog meer feiten en weetjes over de kaart

Een bereik van 3 meter

Het harmonische veld dat de Soulpath HQR Card om jou heen creëert heeft een bereik van 3 meter aan beide zijden van de kaart. Hoe dichter je bij de kaart bent, hoe sterker de kaart werkt.

100% natuurlijke materialen

De Soulpath HQR Card is uitsluitend gemaakt van 100% natuurlijke materialen. De buitenzijde is gemaakt van biologisch geteelde maïs. Het binnenframe bestaat uit het harmonische metaal Bismuth in combinatie met andere bronnen van natuurlijk metaal.

Gebruik naar jouw voorkeur

De kaart kan naar persoonlijke voorkeur worden gebruikt. Je kunt zelf bepalen of je de kaart altijd bij je draagt of dagelijks enkele tijd vasthoudt en of je wel of niet gebruik maakt van de symbolen. Je voelt zelf wat jouw lichaam nodig heeft en wat goed voelt.

Energetisch water

Het harmonische veld dat de Soulpath HQR Card om jou heen creëert heeft een bereik van 3 meter aan beide zijden van de kaart. Hoe dichter je bij de kaart bent, hoe sterker de kaart werkt.

Een natuurlijke bescherming

In tegenstelling tot andere anti-stralingsproducten die slechts de straling van één apparaat blokkeren, creëert de Soulapth HQR Card een sterke natuurlijke bescherming tegen straling, altijd en overal.

Afkomstig uit nederland

De Soulpath HQR Card is ontwikkeld en gemaakt in Nederland. Ons team heeft medische, energetische en natuurkundige kennis gecombineerd met de wetenschappelijke benadering van een Farmaceutische researcher.

Past automatisch zijn sterkte aan

De kaart kan naar persoonlijke voorkeur worden gebruikt. Je kunt zelf bepalen of je de kaart altijd bij je draagt of dagelijks enkele tijd vasthoudt en of je wel of niet gebruik maakt van de symbolen. Je voelt zelf wat jouw lichaam nodig heeft en wat goed voelt.

Onderhoudsvrij

De Soulpath HQR Card bevat geen elektronica en is hierdoor onderhoudsvrij. Mits de kaart niet fysiek wordt beschadigd kan hij levenslang meegaan.

Wat anderen over de Soulpath Quantum Resonance Card

Danielo Marcera
Danielo Marcera
Lees verder
I use The Harmonic Quantum Resonance Card for about 3 weeks now. I started noticing after the 3rd day that the card was doing something for me I sleep very deep and solid.
I've become much more assured of myself.
I'm less anxious.
I'm better in my skin.
More focus.
Also notice that I have more energy, all day.
But if I want to relax, I'll turn my card around with the flower to me.

This card has come my way for a reason, and I am very grateful that this has happened to me.
I recommend everyone try it for themselves.
You're going to be amazed at what it's going to do for you, give it at least 3 days.
You will be amazed at the result.
Jon Green
Lees verder
Initially I was sceptical about the claims of this HQR Card having suffered from electro sensivity since 2014. After testing the HQR Card for some months I found it has helped me to live and work in places that previously I couldn't comfortably stay for morme than a short time. The card doesn't remove 100% of my symptoms but does help me live a near normal life. I endorse this product so much that I joined a partnership to retail the HQR Card.
Kumara LlaneraDirector of Technology & Affiliate Relations, ForceField EMF Solutions Inc.
Lees verder
Since being identified has having EHS (over 4 years ago), the only solution in terms of regaining my natural strength and vigor is going offgrid.

I found myself homesteading for land with another friend who is even more severely EHS than myself, with more pronounced detrimental effects of man-made, non-harmonic frequencies, through wireless technologies deployed into public spaces. Since having the card on me at all times, I found that I have "effects of being offgrid", while being in places of high density with WiFi, and 4G cel towers in cities and townships, by having greater physical strength, mental clarity and memory recall.
The card doesn't remove 100% of my symptoms but does help me live a near normal life. I endorse this product so much that I joined a partnership to retail the HQR Card.
EricSan Fransisco
Lees verder
My mom took a nap in the afternoon about two hours after we received the cards. She kept hers in her pocket while she slept and she was able to recall that she dreamt. When she was interrupted by a bathroom break, she was able to continue her previous dream! For the past three years I have been asking her what she dreams and she believed she didn't dream. Yesterday was the first time in three years she was able to recall dreaming. I find that may be more than coincidence but I will keep you updated. Thank you for bringing this technology to the world! I am very appreciative.
Ruben Dewulf
Ruben DewulfCEO Soulpath
Lees verder
Dankzij de kaart kan ik bellen met mijn gsm in de auto, kan ik mijn gps van mijn gsm gebruiken. Ik kan lekker in de tuin zitten, in het zonnetje, met de wifi op. Vroeger kon ik dit niet.

De kaart kwam als een roep uit het universum omdat ik met de Healy wou werken en ik zag dat niet zitten omwille van de Bluetooth en de wifi of 3G/4G. 2 dagen nadat ik Healy leerde kennen kwam dus de HQR kaart op mijn pad.

De kaart geeft me dus een veel grotere vrijheid.
Ik heb gemerkt bij de fitness. Dat ik meer gewichten kon duwen en langer kon lopen op de loopband. Waardoor ik sneller vet verbrande en sneller spiermassa opbouwde.
Mijn moeder heeft veel meer heldere dromen sinds ze de kaart naast haar bed heeft.
En gisteren had mijn vriendin door muggenbeet op haar oog een opgezwollen oog. Ze heeft 2x enkele uren op bed gelegen wel onder een piramide met de kaart de kalmerende, de gebogen lijnen op haar oog en s'avonds was de zwelling weg.

IK ben super super dankbaar dat de kaart mijn pad is gekruist. Het geeft me ontzettend meer vrijheid en ook meer kracht. Raar om te benoemen. Stiekem en dat hoor ik van meerdere mensen. Is het zo'n beetje gelek Smeagul van Lord of the rings die naar zijn ring verlangt.
Ja, het geeft je een goed gevoel. En dat hoor ik echt van verschillende van mijn klanten zeggen.
Dank je wel!
Ellen
Lees verder
Ik voel me goed met de kaart. Met de kaart voel ik me helder en gecentreerd. Eén keer ben ik deze vergeten naar mijn werk, dat liep niet lekker. E.V
Anne-Marie V
Lees verder
De HQR- kaart heeft me buiten alle verwachtingen werkelijk verrast. Ik werd meer vitaliteit gewaar bij o.a. het dagelijkse fietsen en bij de lange wandelingen. Ik kom uit een lang slepende burn-out, waardoor ik zowel fysisch, emotioneel als mentaal er onderdoor ben gegaan. Wat ik nu vooral merk is: dat ik ’s morgens ontwaak uit een diepe nachtrust, dat ik mijn dromen helder zie en dat ik de dag fit begin. Voor mij maakt deze kaart deel uit van mijn dagelijkse ZELF-ZORG, waardoor ik meer

Harmonie in mijn leven ervaar en waardoor ik kan uitreiken naar anderen toe.
Vorige
Volgende