Elektrosmog

De blootstelling aan elektromagnetische straling neemt toe en kan een negatieve impact hebben op onze gezondheid.

Mogelijke klachten

Vermoeidheid, uitputting, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsstoornissen…

HQR-card

De HQR-card biedt bescherming en is speciaal ontwikkeld om de verstoorde balans in onze lichaamsvloeistoffen te herstellen.

WAT IS ELEKTROMAGNETISCHE STRALING?

Dagelijks komen we in contact met elektromagnetische velden, in het Engels ElectroMagnetic Fields (EMF). Behalve met natuurlijke elektromagnetische stralen, zoals zonlicht en warmte, krijgen we ook te maken met straling en velden van kunstmatige oorsprong, afkomstig van elektrische voorzieningen, elektrisch aangedreven transport, tv, radio, mobiele telefonie,… waarvan het gebruik nog steeds toeneemt. Elke dag worden we op verschillende manieren blootgesteld aan elektromagnetische straling. De blootstelling aan dat soort straling neemt de laatste jaren toe. Dat komt vooral door het stijgend gebruik van draadloze netwerken. Steeds meer mensen maken zich zorgen over deze toenemende ‘elektromagnetische vervuiling’. 

Een aantal mensen zijn ook hypergevoelig aan elektromagnetische straling, ze hebben te maken met ‘elektromagnetische hypergevoeligheid’ (‘electrical’ of ‘electromagnetic hypersensitivity’,EHS). De klachten zijn :

  • huidklachten in het gezicht: roodheid, tintelingen en branderig gevoel bij het werken aan een beeldscherm;
  • een brede waaier van andere symptomen: vermoeidheid, uitputting, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingenen spijsverteringsstoornissen die de betrokkenen wijten aan blootstelling aan zwakke elektromagnetische velden van elektrische of draadloze toestellen.

Er is officieel nog maar weinig bekend over de gevolgen van EMF, en dat is heel jammer. Toch blijkt uit steeds meer wetenschappelijke studies dat er negatieve gevolgen zijn voor onze gezondheid. In veel landen is wifi reeds verboden in scholen, mogen zendmasten niet meer op het dak van de school staan en wordt wonen onder hoogspanningskabels niet meer toegelaten. Het is wel duidelijk dat EMF een probleem is.

Natuurlijke straling maakt in tegenstelling tot onnatuurlijke straling (elektrosmog) al sinds het begin der tijden deel uit van de natuur. Onderzoek uitgevoerd door NASA toont aan dat elke planeet of ster in de kosmos een uniek kenmerkend stralingsveld heeft bestaande uit verschillende frequenties. NASA heeft dit aangetoond door deze natuurlijke straling om te zetten naar hoorbare frequenties. Op de onderstaande video kun je de frequenties van de planeten horen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat natuurlijke straling zowel positieve (harmonische) als negatieve (niet-harmonische) EMF bevat. Maar net als al het andere in de natuur zijn deze in balans met elkaar. 

DE RELATIE TUSSEN EMF EN WATER

Beter slapen

“Veel van onze gebruikers vertellen dat ze beter en dieper slapen met de Soulpath HQR-card.  Vooral mensen met slaapproblemen door teveel elektrosmog. Ook zijn er mensen die zich beter hun dromen herinneren. Een aantal mensen hebben getuigd dat ze moeilijker in slaap geraken als ze de actieve zijde van de kaart naar boven leggen.” Ruben Dewulf

Lees alle persoonlijke ervaringen van mensen die de kaart gebruiken

IS ELEKTROSMOG SCHADELIJK?

De impact van onnatuurlijke straling (elektrosmog) op het menselijk lichaam wordt door de autoriteiten (overheid en besluitvormers) geëvalueerd op basis van een stijging in lichaamstemperatuur. Elektrosmog veroorzaakt namelijk warmte, welke de lichaamstemperatuur kan laten stijgen. Een lokale temperatuurstijging die niet boven de 1 graden Celsius gaat beschouwen de autoriteiten als veilig voor mensen. Dus als je jouw mobiele telefoon op een halve cm van het oor houdt tijdens het bellen en de temperatuur van je cellen in je oor stijgen niet meer dan 1 graden Celsius, dan is bellen met de GSM gezond volgens de EU-richtlijnen. Vloerverwarming of de zon zou op deze manier ongezond verklaard worden. Er wordt niet gekeken naar eventuele andere biologische veranderingen in het lichaam die veroorzaakt kunnen worden door electrosmog.

Professor Dr. Martin Pall, emeritus-hoogleraar Biochemie en Fundamentele Medische Wetenschappen aan Washington State University, heeft vele onderzoeken naar dit onderwerp uitgevoerd. Hij ontdekte verschillende neurologische aandoeningen die verband houden met niet-harmonische straling, waaronder slaapstoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, symptomen van depressiviteit, rusteloosheid en stress (Prof. M. Pall, Journal of Chemical Neuronatomy, 2016). Onnatuurlijke elektrosmog, de door mensen gecreëerde elektromagnetische straling, veroorzaakt een aanzienlijke onbalans in het natuurlijke elektromagnetisch veld van het menselijk lichaam. Dit heeft een negatief effect op mensen. Meer dan 30 studies hebben deze impact van elektrosmog aangetoond.

EU 5G APPÈL

“Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gevolgen van 5G op de gezondheid”

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G. Het uitrollen van een 5G netwerk leidt volgens de wetenschappers tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan onnatuurlijke straling. Eén van de initiatiefnemers van is Dr. L. Hardell, hoogleraar oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij legt uit: “De telecommunicatie-industrie probeert technologie op de markt te brengen die zeer reële ongewenste en schadelijke gevolgen kan hebben op de gezondheid van mensen. Wetenschappelijke studies, zowel recent als langdurig, hebben nadelige gezondheidseffecten vastgesteld bij het testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van de blootstelling aan straling van 5G zal leiden tot onomkeerbare schade.” https://www.5gappeal.eu

WATERSTRUCTUUR

Het volume van het lichaam bestaat voor ca. 90% uit water. Van nature is dit hexagonaal gestructureerd, dus dat de watermoleculen in het lichaam (in gezonde staat) komen vooral in zeshoekige gestructureerde vormen voor. Deze vorm ontstaat door de aantrekkingskracht van de verschillende polariteitsatomen. Een watermolecuul is een dipool en lijkt hierdoor op een magneet met een plus- en minpool. In een natuurlijke situatie biedt dit gestructureerde lichaamswater een beschermend vest voor jouw gezondheid. Natuurlijke straling van de zon, kosmos en aarde ondersteunt en versterkt deze beschermende functie.

Harmonische gestructureerde verbindingen vormen een netwerk in ons lichaam waardoor alle weefsels en cellen met elkaar in contact komen en met elkaar kunnen communiceren. Wanneer deze verbindingen verstoord worden raken de weefsels en cellen in ons lichaam ‘uit-communicatie’. Onder invloed van natuurlijke straling blijft de structuur van watermoleculen hetzelfde, maar onder sterke onnatuurlijke en niet-harmonische straling wordt de structuur van de watermolecuul verstoord. Hierdoor verliest het lichaam haar natuurlijke bescherming. Men krijgt last van nadelige effecten zoals eerder omschreven. Van nature bestaat het lichaamswater niet uit losse, ongestructureerde watermoleculen. De Soulpath HQR-card neutraliseert elektrosmog waardoor het lichaam de kans krijgt zijn natuurlijke beschermingsvest tegen straling te herstellen.